Sök:

Priser

Alla priser är angivna i svenska kronor inklusive 25% moms och gäller vid beställningstillfället. Priserna uppdateras i realtid utan föregående avisering.

Minsta ordervärde är 100kr


Betalning

Betalning kan ske med Förskott, Klarna eller för företag mot faktura.
Ta kontakt med oss för fakturaköp, mail order@v-dm.se eller
tel 0730554218 Telefontid endast kvällstid, mellan 18 - 22
Vid avhämtning av varor även kontant.

Leveranser

Leveranstid

Normal leveranstid för produkter köpta på www.v-dm.se är normalt 2-10 arbetsdagar.

För xenon lampor och xenonkit av ovanligare modeller som inte finns lagerförda kan leveranstiden förlängas.

I de fall underleverantörer har svårigheter att leverera kan det komma att ta ytterligare tid, vid väsentlig försening så skall Kunden bli meddelad detta.

Om varan blir försenad mer än 10 dagar och detta beror på V-dm har Kunden rätt att häva köpet.


Frakt

Beställningar  skickas med lämpligt fraktsätt. 
Email-avisering: Samma dag din order har blivit utskriven skickas ett email med kollinr som du kan spåra ditt paket med.

Öppet köp

30 dagars öppet köp och 100% nöjd kund garanti.

Köparen står för returfrakten.

Du har rätt att byta produkter som inte passar och kan ångra ditt köp inom 30 dagar efter mottagande utan att ange speciell anledning.

Detta förutsätter dock att varan är i obruten originalförpackning samt i obrukat skick.

Observera att xenonlampor blir begagnade om dom testas, anslut därför aldrig en xenonlampor till strömförande ballast om du önskar byta xenonlampa!

Kontakta alltid vår kundtjänst innan du returnerar din försändelse för information om hur du går till väga.
Vi kontrollerar emottagen och returnerad vara och krediterar till ditt bankkonto.
Ångerrätt är ej tillämpligt på företag.

Ej utlösta paket debiteras med 300:- , för att täcka kostnader som uppstått i hanteringen av försändelsen.  

Leveransförsening

Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen, t ex då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.


Produktinformation

Vi reserverar oss för eventuella ”tryckfel” i produktinformationen och för att produktbilder inte alltid exakt återger produkternas verkliga utseende. Produktinformationen uppdateras i realtid utan föregående avisering.

Garanti

Garanti på produkter i webshop 1 år.

Vid eventuella fabrikationsfel, Byter vi ut vara. För tävlingsrelaterade produkter ges ej garanti.

Garantiperioden förlängs inte till följd av att V-dm avhjälper ett produktfel eller företar omleverans av produkten.

Konsumentköpelag, Distansköpelag tillämpas samt ARN efterföljes.

Garantier gäller från köpedatumet 1 år eller enligt angivna garantivillkor i avtalstext.Garantier gäller ej förbrukningsvara till fordon som används i yrkesmässig verksamhet såsom taxi, åkerier, speditörer eller annan logistisk verksamhet.

Garantianspråk på likvärdiga produkter till utseendet som V-dm inte salufört är bedrägeri enligt Svensk lag.

Prisjusteringar

V-dm presenterar för var tid gällande priser via www.v-dm.se med reservation för prisändringar förorsakade av valuta förändringar, skattehöjningar eller kraftigt förändrade råvarupriser på världsmarknaden.


Ansvar för produkten övergår till Kunden vid leverans av produkten.
V-dm står för säkerställande av transport och transportförsäkring och överenskommer med Kunden om lämpligt transportsätt.


 Reklamation

Kunden har rätt att returnera en produkt som är felaktig eller är defekt.

Det åligger Kund att kontrollera beställda produkter vid mottagande av vara med hänsyn till eventuella fel och brister.

Felaktigt handhavande där kund öppnat plomberade produkter, orsakat kortslutning eller modifierat anslutningskontakter innebär att garanti upphör att gälla.

De flesta företag kräver att varan ska returneras och skickas in för garantiåtgärd.

Vid reklamation ska kund alltid först kontakta vår kundtjänst via 0730554218 eller via e-mail order@v-dm.sePUL-policy

V-dm önskar att vid var tid gällande hantera kunders och samarbetspartners personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt.

Alla som lämnar sina personuppgifter ska känna sig säkra på att deras integritet respekteras och att tillräckliga ansträngningar vidtas för att skydda uppgifterna.

Uppgifterna används för att:

• förbereda, administrera och fullfölja order för kunder

• erbjuda en säker och enkel användning av webbplatsen

• kommunicera i samband med olika typer av erbjudanden och kundärenden

• lämna information om Humanhabit samt våra tjänster

• erbjuda relevant marknadsföring och reklam

• utveckla V-dm´s tjänster

Om Kund har frågor kring hantering av personuppgifter eller vill tacka nej till reklam och marknadsföring skall denne skicka e-post till order@v-dm.se och meddela detta.

Kunden har alltid rätt att begära information om vilka uppgifter som finns om denne eller korrigera information som är inaktuell eller felaktig.

V-dm är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in. 
Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga såvida det inte följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Vi arbetar målmedvetet och långsiktigt för att skydda personlig information från obehörig åtkomst, förlust eller förvanskning.Force Majeure

V-dm är inte ansvarig för skada som beror på krigshändelse, strejk, lockout, eldsvåda, blockad, importförbud eller annan liknande omständighet utanför parternas kontroll.

Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om V-dm vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Det åligger V-dm, som önskar åberopa Force majeure, att underrätta Kund härom så snart V-dm insåg eller inser att omständighet som kan åberopas som befrielsegrund föreligger.

Motsvarande skall gälla när omständighet som V-dm t åberopat till befrielsegrund upphör.

Uppgifter om företaget

Vilhelmina Data & Maskin
Strandvägen 28
91234 Vilhelmina

Orgnummer 
7212108539

 
Vilhelmina Data & Maskin Strandvägen 28 91234 Vilhelmina